Testování IW-4000 a IW-4100 pro Adrana D 208 US
IW-4000 a IW-4100 – výsledky zkoušek pro Adrana D 208 US – čtyřkuličkový test, dále zkouška kuličkou na kotouči při 1000 N, 600 N a 300 N.

Stáhnout

Light Valley Test
Dopis se závěrem výsledků zkoušek NanoLub EP1000 a EP4001.

Stáhnout

Techenomics – tisková zpráva
Zkoušky prokazují významné přínosy W2S. Poměr „času k selhání“ se zlepšil až o 154 %.

Stáhnout

Bližší informace a reference pro IF-WS2
Úvod do nanotechnologie NIS. Mechanismus působení nanočástic IF-WS2 jako AW/AF/EP aditiva. Nanočástice IF-WS2 jako EP činidlo. Výrobky, příklady a technické údaje.

Stáhnout

Singleton Council
Zpráva Singleton Council potvrzující, že NanoLub aditiva snižují emise výfukových plynů. SingletonCouncil je regionální organizace se sídlem v Hunter Valley a disponuje širokým vybavením skládajícím se přibližně z dvou set zařízení.

Stáhnout

Použití nanočástic IF WS2 v olejích a tucích
Výrobní řada NIS je založena na anorganických nanočásticích disulfidu wolframu podobných fullerenům (IF-WS2), které nabízejí nejmodernější řešení snižování opotřebení a zlepšení výkonu.

Stáhnout

Zlepšené spalování – Techenomics
Používání aditiv s disulfidem wolframu (WS2) v olejích nejenže díky zlepšenému spalování snižuje spotřebu paliva, ale podle poskytovatele řízení kapalin Techenomics omezuje také emise výfukových plynů.

Stáhnout

Použití aditiv WS2 v silniční dopravě – Techenomics
S přihlédnutím k výsledkům zkoušek v nezávislých laboratořích a neoficiálních silničních zkoušek je podle Techenomics používání aditiv s disulfidem wolframu (WS2) jasná věc.

Stáhnout

Testmig zpráva z Taiwanu
Ukázky z testování broušení a frézování.

Stáhnout

Testování IW-4100 a IW-4200
Zkoušky a testování univerzálních aditiv na bázi nanočástic.

Stáhnout

Nano aditiva podporují technologii Techenomics
V rámci svého trvalého závazku poskytovat zákazníkům efektivnější služby sledování podmínek, získala Techenomics International přístup k nano aditivům, která pomáhají prodlužovat životnost oleje, zvyšovat výkon motoru a snižovat spotřebu paliva.

Stáhnout

Techemonics – tisková zpráva
Zkoušky potvrzují vynikající kvalitu aditiv s WS2. Poměr „času k selhání“ se zlepšil o 259 %

Stáhnout