The main benefits of our lubricating additives:

Lower fuel consumption Higher Performance Lower Engine Noise Lower harmful emissions Longer engine life

NanoLub® AC-1000 AW/AF

Demand

Description

We recommend using it to improve the resistance to wear and friction of your diesel engine oil.

Applications

Specially engineered engine oil additive for all types of diesel engines such as passenger cars, trucks, buses, construction and agricultural machinery, marine engines, generators … to reduce consumption and emissions of pollutants in the exhaust, increase power and torque, reduce wear engine – longer service life, fewer maintenance requirements, lower and quieter running, no “cold start problem”

Anti-Friction (AF), and Anti-Wear (AW) properties.
Compatible with both mineral and synthetic oils.
Can be used as part of the additives package for fully-formulated ready to use engine oil or as a top up after market product

Technical Specs

Color: Dark Grey
Dosage:
1 x 100 ml bottle = 3 – 6 liter
1 x 150 ml bottles = 6 – 12 liter
Carrier: Full synthetic oil
Viscosity: 600 -750 cSt at 40°C
Density: 0.9 – 0.97 g/cm3
Health: Non-toxic closed caged particles as per OECD protocols
Safety: Reach Compliant

Industries

Automotive

Coefficient of Friction NanoLub® GEM series VS other additives

4 ball wear ASTM D4172 NanoLub® GEM series VS other additives

NanoLub® AC-1100 AW/AF

Demand

Description

Recommended for use when you want to enhance the Anti-Wear and Anti-Friction properties of your diesel engine oil.

Applications

 • Specifically formulated for trucks, mining dump trucks, buses, marine engines and diesel power generators to boost the performance of all types of 4 stroke diesel engines.
 • Anti-Friction (AF), and Anti-Wear (AW) properties.
 • Compatible with both mineral and synthetic oils
 • Can be used as part of the additives package for fully-formulated ready to use engine oil or as a top up after market product.

Technical Specs

 • Color: Dark Grey
 • Carrier: Fully synthetic oil
 • Viscosity: 600 – 750 cSt at 40 °C
 • Density: 0.9 – 0.97 g/cm3
 • Health: Non-toxic closed caged particles as per OECD protocols
 • Safety: Reach Compliant

Industries

 • Automotive

Coefficient of Friction NanoLub® DEM series VS other additives

4 ball wear ASTM D4172 NanoLub® DEM series VS other additives

NanoLub® RACING

Poptávka

Popis

Naši patentovanou přísadu oporučujeme používat pro zlepšení odolnosti proti opotřebení a snížení tření vašeho syntetického oleje pro zážehové/vznětové motory. Zajišťujeme poradenství. Dodáváme v množství určeném zákazníkem. Námi dodávané patentované přísady  NanoLub®IF-WS₂ dostali celou řadu světových ocenění a jsou technologickým vecholem v oblasti tribologie.

Příklady použití

 • Vlastnosti pro velmi extrémní tlak (EP), zabránění tření (AF) a opotřebení (AW).
 • Veškeré závodní motory

Technické údaje

 • Barva: tmavě šedá
 • Poměr naředění: dle konkrétního doporučení
 • Nosič: plně syntetický olej
 • Viskozita: 330–400 cSt při 40 °C
 • Hustota: 0,90–0,99 g/cm3
 • Zdraví: netoxické uzavřené zachycené částice podle protokolů OECD
 • Bezpečnost: shoda s REACH

Odvětví

 • Veškeré závodní motory

Zkouška výkonu čtyřkuličkový test: Motorový olej

Výsledky zkoušky opotřebení válec na bloku ASTM G-77

Are you interested in more information?

Do not hesitate to contact us with any question – make your production process more effective tomorrow!

USEFUL CONTACTS: